سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حسین ترابی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
حسینعلی بگی – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
اصغر اعتصامپور – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

فونهای مرجانی چهار مقطع در مرکز ایران برای مطالعات پالئوژنوگرافی و پالئواکولوژی انتخاب گردیده است. این مرجانها با فونهایی از تتیس مدیترانه و ایندوپاسفیک مقایسه شده، همچنین از فرامینی ها برای بیواستراتیگرافی و کمک به تأیید پالئوژنوگرافی استفادده شده است. مقاطع مطالعه شده در جلو ( ناحیه ی آباده ) و پشت کمان ماگمایی ( قم، چالغزه و باغک ) قرار دارند. اسمبلیچ های مرجانی از منطقه ی آباده یک روند کم عمق شدن دریا به سمت بالای مقطع را مشخص می نمایند. مرجانهای منفرد که در قاعده ی این مقطع به صورت پراکنده مشاهده می شود محیط توربیدیتی را نشان می دهند. در بالای مرجانهای منفرد یک افق توسط اسمبلیج Leptoseris-stryphora مشخص می گردد. همچنین در این افق لپیدوسیکلین و فرامینهای پلانکتونیک وجود دارد. در بخش فوقانی مقطع پچ ریفهای کوچک با اسمبلیج Porites-faviidae یک سیمای مشترکی از الیگوسن فوقانی – میوسن زیرین با عمقی کمتر از بیست متر را نشان می دهد. همچنین مرجانهای الیگوسن از حوضه ی اصفهان-سیرجان که از جلوی کمان ماگمایی ائوسن قرار دارد با نقاط دیگر مقایسه شده است.