سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر جعفرزاده – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه واعظ جوادی – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

سازند گورپی در برش تنگ بیجار واقع در استان ایلام با ضخامت ۶۳۶ به صورت پیوسته در بالای سازند ایلام و در زیر شیل های قرمز رنگ سازند پادها قرار می گیرد. تعداد ۶۵ گونه پالینومورف از رسوبات سازند گورپی در این برش مورد شناسایی قرار گرفت. این پالینومورف ها هفت بیوزون به نام های:Odontochitina porifera Range zone. Odontochitina porifera Interval zone.- Xenascus cretaceum Interval zone.- Diphyes colligerum interval zone. Cerdinium diebelii Interval zone.- Dinogymnium acuminatum Range zone.-Odontochitina porifera Range zone. تشخیص داده شد. بر مبنای ارزش چینه شناسی گونه های مذکور سن سانتونین تا کامپانین برای این سازند خاطرنشان می گردد.