مقاله پالايش زيستي خاک هاي آلوده به نفت خام با كودهاي شيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: پالايش زيستي خاک هاي آلوده به نفت خام با كودهاي شيميايي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيست پالايي
مقاله باكتري هاي هتروترفيك
مقاله گاز كروماتوگرافي
مقاله نرمال آلكانها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسيني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي علي
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي پور عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: كامران فر ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حفاري چاه هاي نفت و گاز، استخراج پي در پي نفت در استان خوزستان، پمپاژ آن به پالايشگاه ها و انتقال فرآورده هاي نفتي به مکان هاي مصرف سبب آلودگي اکوسيستم ها بويژه خاکها شده است. اين آلودگي ها خطر زيست محيطي جدي بشمار مي آيند و لازم است سريعا اصلاح گردند. زيست پالايي (کنترل، کاهش و حذف آلودگي از محيط زيست) با استفاده از افزايش فعاليت هاي بيولوژيکي محيط روش مفيد و اقتصادي براي پالايش اين آلودگي هاست. در اين تحقيق نفت خام چاه شماره ۶۹ ميدان نفتي مارون، با غلظت ۱% وزني بر سطح خاک اسپري و سپس كود شيميايي NPK با غلظت ۰، ۱ و ۲ تن در هکتار با ۳ تکرار به عنوان تيمار به خاك اعمال گرديد. پس از مدت زمان ۵ و ۱۰ هفته ماندگاري تحت شرايط رطوبتي ۲۰% وزني و هوادهي مناسب از ظروف نمونه برداري به عمل آمد. رشد باکتري هاي هتروتروفيک تجزيه کننده هيدروکربن، تغييرات نسبت C/N و تجزيه مواد نفتي در طي پروسه زيست پالايي در خاك اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که جمعيت باکتري هاي هتروترفيک تجزيه کننده از مقدار ۱۰۳×۶ کلوني در واحد بر گرم خاک در نمونه شاهد به حدود ۸ ۱۰× ۴/۱ در نمونه هاي تيمار شده با ۲ تن در هكتار كود شيميايي در زمان ۵ هفته رسيد و نسبت C/N در خاک از ۶ به کمتر از ۳ کاهش يافت. تيمارهاي اعمال شده باعث تجزيه ۶۰-۴۵% آلودگي نفتي در خاک شدند و نتايج کروماتوگرافي گازي نيز کاهش در کليه مقادير نرمال آلکان ها و ايزوپرنوئيدها مانند فيتان و پريستان را نشان داد. بنابراين اعمال تيمار كودشيميايي با غلظت ۲ تن در هکتار به خاک هاي آلوده به نفت به مدت زمان ۵ هفته يک تيمار بهينه براي خاک هاي آلوده به نفت منطقه مي باشد.