سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عرفانی – محقق ارشد بیوالکتریک، مدرس گروه برق و گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نیما وزیری – مدرس گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا هژبری – استادیار گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

توسط روشهای پیش پردازش پالایش سیگنال می توان کیفیت آشکار سازی و شناسایی یک پدیده حیاتی را در حضور فعالیت پس زمینه سیگنال های ناخواسته و نویز، بهبود داد. هدف این تحقیق افزایش کیفیت آشکار سازی فعالیت حملات صرع در سیگنال های مغزی، با استفاده از روشهای پردازش سیگنال آنالیز مؤلفه های مستقل و novelty filtering مبتنی بر شبکه های عصبی است. بمنظور حذف نویز و آرتیفکتهای حیاتی از سیگنال های مغزی، از روش آنالیز مؤلفه های مستقل استفاده شده است. برای شناسایی و حذف خودکار مؤله های مستقل مزبوط به آرتیفکت و نویز از سه معیار hurst exponent، ضریب پیشگویی خطی و kurtosis بهره گرفته ایم. پس از جداسازی نویز و آرتیفکتها از سیگنال های مغزی، با استفاده از روش novelty filtering مبتنی بر شبکه های عصبی ، فعالیت پس زمینه سیگنال های مغزی تا حد ممکن تضعیف شده است و به این ترتیب نسبت سیگنال به نویز برای فعالیت حملات صرع افزایش یافته است. نتایج نشان می دهد این فیلتر، ابزاری بسیار مناسب جهت بهبود کیفیت آشکار سازی حملات صرع در سیگنال های غیر ایستان مغزی است.