سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اصغر بسالت پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی حاج عباسی – گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین خوشگفتار منش – گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

وجود آلاینده های نفتی درخاک، می تواند سبب بروز سمیت برای انسان ها و سایر موجودات زنده شده و موجبات آلودگی منابع آبهای زیرزمینی و سطحی را فراهم آورداز آنجا که این دسته از آلایندههای آلی، ماندگاری بالایی در خاک دارند و وجود آنها در خاک، خطر انتقال به منابع آب و زنجیره غذایی انسان وسایر موجودات زنده را به دنبال دارد، باید به نحوی از محیط زیست حذف گردند امروزه گیاه پالایی به عنوان یک تکنولوژی جدید و نوظهور، جهت کاهش اثرات مضر و زیان بار آلاینده های آلی و معدنی و نیز به عنوان یک ابزار مؤثر، بدون اثرات جانبی و ارزان قیمت و اقتصادی جهت پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی مورد توجه قرار گرفته است .