سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی نجاری – صنایع اپتیک اصفهان
سید رسول مرتضوی – صنایع اپتیک اصفهان
مهرداد کاملان – صنایع اپتیک اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک روش برای پالیش میل ههای لیزری با قطرهای مختلف را توصیف کرد هایم. این تکنیک شامل طراحی نگهدارنده
بر اساس تعادل و پایداری سیستم (نگهدارنده و میله لیزر ی ) و همچنین روش کنترل پارالیزم در طول فرایند سایش و پالیش م ی باشد و
در انتها نتایج کنترل کیفیت به روش تداخل سنجی آورده شده است و مورد بررسی قرار گرفته است.