سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم قاسمی نژاد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
خاطره سلحشور – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه زممین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهر

چکیده:

سازد چمن بید در برش روستای قربان مورد مطالعه پالینولوژیکی قرار گرفت. این برش در مسیر جاده مشهد – سرخس در ۲۵ کیلومتری مشهد واقع شده است. نهشته های رسوبی ژوراسیک میانی – بالایی در برش روستای قربان از آهکهای مارنی و خاکستری با میان لاایه های نازک شیلی تشکیل شده است که ضخامت آن به ۳۴۲ متر می رسد. تعداد۴۲ نمونه از برش مورد مطالعه برداشت شد. اما فقط تعداد معدودی ازنمونه ها دارای پالینومورف بودند. با مطالعاتی که بر روی اسلایدهای تهیه شده از این سازند انجام شده گردید که سیستمهای داینوفلازله ها بر سایر گروه های پالینومورف برتری دارند لذا اساس مطالعات انجام شده بر روی سیست داینوفلاژله ها متمرکز شده است. در مطالعه پالینواستراتیگرافی ۶۷ گونه داینوفلاژله و ۳ گونه اسپور و پولن شناسایی شدند علاوه بر اینها تعدادی اسپور قارچ و استر داخلی پوسته فرامینیفرها نیز در اسلاید های تهیه شده مشاهده شدند. با وجود اینکه تعداد گونه های داینوفلاژله ها دراسلایدهای مورد مطالعه بسیار زیاد بودند. اما همه این گونه ها در نمونه های ۲۵، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۵ تجمع یافته بودند. بنابراین زون بندی انجام نگرفت و تنها پالینومورفهای برش مورد نظر از نظر فراوانی و شکل (پروکسیمیت و کوریت) مطالعه گردید و بر اساس فرمول شباهت کلارکو هارتبرگ (Clark & Hartlberg, 1983) با سایر برشهای مطالعه شده مقایسه شدند و نهایتا سن باتونین – کیمبریج برای این برش به دست آمد. خرده های ارگانیکی در اسلایدهای پالینولوژیکی نیز مورد مطالعه قرار گرفتند و بر اساس آن پنج نوع پالینوفاسیس تشخیص داده شد. با تفسیر محیطی پالینوفاسیس ها و همین طور بررسی فسیل داینوفلاژله ها محیط رسوبی یک محیط کم عمق و پروکسیمال تعیین شد و با توجه به حضورداینوفلاژله های آب های حد واسط – گرم شرایط آب و هوایی گرم تا حد واسط تعیین شد.