سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم قاسمی نژاد – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران
مانوسه پروین خاوری خراسانی – بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی
علیرضا عاشوری – بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی
رضا موسوی حرمی – بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی

چکیده:

سازند چمن بید (باژوسین پسین – تیتونین) در ناحیه کپه داغواقع در شمال شرق ایران قرار دارد ضخامت این سازند در برش الگو ۱۷۲۲ متر و شامل شیل، مارن و سنگ آهک است. سازند چنن بید در برش کوههای صندوق شکن واقع در شرق کپه داغ به ضخامت ۴۲۱متر بوده و به منظور شناسایی داینوفلاژله ها و پالینوفاسیس های موجود مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور ۴۵ نمونه جمع آوری و آماده سازی گردید و در نهایت ۱۴۸ اسلاید پالینوژیکی ساخته شده و مورد مطالعه قرار گرفت و ۵۱ گونه متعلق به ۲۸ جنس شناسایی شد. بر اساس شواهد لیتولوژیکی مرز این سازند با سازند خانه زو در زیر و سازند مزدوران در بالا تدریجی است. با توجه به داینوفلاژله های موجودسن سازند چمن بید در این برش باژوسین تا تیتونین تعیین گردید و متعلق به یک حوضه رسوبی محدود با عمق متوسط بوده که گاه و بیگاه با تهاجمات دریای ازاد در ارتباط بوده است.