سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم قاسمی نژاد – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران
احمد یحیایی – بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی

چکیده:

سازند چمن بید در برش روستای نایبا در جنوب غرب بجنورد با ضخامت ۱۱۴۰ متر متشکل از تناوب آهک میکرایتی وشیل های آهکی است که بر اساس پالینومرفهای دریائی (داینوفلاژله ها) به هفت بیوزون تقسیم گردیده که دارای گستره سنی باتونین تا کیمریجین میباشد. عناصر پالینولوژیکی همچنین نشان می دهند که محیط رسوبی که سازند چمن بید در برش مدکور در آن رسوب کرده است. ازبخش های کم عمق continental slop تا sub tidalرا در بر می گیرد.