سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد قویدل سیوکی – شرکت ملی نفت ایران ساختمان یغما
فاطمه واعظ جوادی – دانشگاه تربیت معلم گروه زمین شناسی

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه در شمال دهکده جیرود و به فاصله ۳۰ کیلومتری شمال شرق تهران قرا ردارد. برش نمونه سازند جیرود در این محل توسط آسرتو (۱۹۶۶) اندازه گیری و معرفی شده است. بخشی از رسوبات پالئوزوئیک به ضخامت ۶۹۵ متر توسط قویدل سیوکی و نگارنده دوباره اندازه گیری و نمونه برداری شد. از این ضخامت ۱۳۶ متر سازند میلا، ۳۱۶ متر سازند جیرود و ۲۴۳ متر آن را سازند مبارک تشکیل می دهد. به منظور تعیین سن دقیق سازند جیرود تعدادی نمونه از سازند میلا و تعدادی از سازند مبارک برداشت گردید. روی هم رفته ۷۲ نمونه از ضخامت ستون چینه شناسی موردمطالعه تهیه گردید که از میان آنها تنها ۲۲ نمونه حاوی میکروفسیل فراوان است.