سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهزاد فراهانی – کارشناس ارشد چینه شناسی فسیل شناسی دانشگاه تهران – کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
جعفر صبوری – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسه دانشگاه شمال تهران – کارشناس مسئول سازمان زمین شناسی
مهدی نوروزی – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسه دانشگاه تهران – کارشناس سازمان زمین شناسی

چکیده:

در این مطالعه مجموعاً تعداد ۲۵ جنس (۳۱ گونه) اسپور مست جنس (چهار بود) پولن باز دانگان از سازنده شمشکی در منطقه آبعلی شمال شرق تهران مورد شناسایی قرار گرفت. این مطالعه بر اساس تهیه نقشه ۲۵٬۰۰۰ /۱ آبعلی انجام گرفته است. ضخامت کل سازنده شمشکی در منطقه ۲٬۳۵۷ متر است. در این منطقه دو زون اشتراکی Assemblage zone معرفی شد و بر مبنای ارزش زیست چینه شناسی پالینومرفهای مورد مطالعه سن رتین – آلنین برای مجموعه پالینومرفهای به‌دست‌آمده پیشنهاد می‌شود.