سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن علامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ابراهیم قاسمی نژاد – گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران
عبدالله سعیدی – سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

سازند کلات یکی از واحدهای رسوبی حوضه کپه داغ درشمال شرق ایران به سن کرتاسه بالایی با لیتولوژی سنگ آهک ماسه ای و شیل آهکی است که مرز زیرین آن با سازند نیزار بطور هم شیب می باشد و بطور هم شیب زیر سازند پسته لیق قرارگرفته است. برای نخستین بار سازند کلات برمبنای پالینومرفهای موجود درآن (خصوصاً داینوفلاژل هها) و درسه برش چهچهه، تنگ نیزار وپدلی از شمال غرب به جنوب شرق مورد ارزیابی قرار می گیرد. با مطالعه ٩٠ اسلاید پالینولوژیکی تعداد ٣١ جنس و ٤٠ گونه از داینو سیست ها شناسایی گردید. سن این سازند برمبنای داینوسیس تها مائیس تریشتین بالایی و محیط رسوبی آن(درقسمتهای شیلی) محیط ساحلی نریتیک داخلی تادریایی باز وبسیار کم عمق پیشنهاد می شود. همچنین با توجه به تعداد گون ههای داینوفلاژله و نسبت فرمهای کوریت به کویت، پروکسیمیت و پروکسیموکوریت(C : PPC)سیستم ترکتهای سازند کلات در برشهای یاد شده عموماً از نوLSTم یباشد.