سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشته سجادی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
افسانه ده بزرگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند کشف رود در برش چینه شناسی سنجدک واقع در جنوب شرقی مشهد، شرق فریمان در ناحیه گردنه سنجدک با ناپیوستگی فرسایشی بر روی سنگهای افیولیتی (به سن پرمین پسین تا تریاس) قرار می گیرد و به صورت گسله با ماسه سنگ و کنگلومرای سازند شوریجه (ژوراسیک بالا – کرتاسه پایین) پوشیده می شود. پالینومورفهای نسبتا متنوعی با درجه حفظ شدگی نسبتا خوب در نهشته های سازند کشف رود دربرش چینه شناسی مورد مطلاعه وجود دارد. از میان پالینومورفها، اسپورها و پولنها (متعلق به گیاهان خشکی) درمقایسه با سایر گروه های پالینومورف اسپورهای Cyathidites , Klukisporites, Dictyophyllidites سن سازند کشف رود در مقطع سنجدک ژوراسییک میانی (احتمالا باژوسین – باتونین) تعیین می گردد که با تعیین سن انجام شده توس ماکروفسیلهای جانوری (مانند آمونیها) مطابقت دارد. وجود پالینومورفهای دریائی (داینوقلاژله ها ی پروکسیمیت و آستر داخلی پوسته فرامینیفرها) همراه با پالینومورفهای تولید شده توسط گیاهان خشکی (اسپورها و پولنها) حاکی از تشکیل رسوبات سازند کشف رود در محیط دریائی کم عمق و نزدیک به ساحل است. حضور اسپورها و پولنهای متعلق به شاخه پتروفیتا (Petrophyta)، کنیفروفیتا (Coniferophyta)، سیکادوفیتا (Cycadophyta) و ژینکوفیتا (Ginkgophyta) معرف وجود پوشش گیاهی در اطراف محیط تشکیل رسوبات سازند کشف رود می باشد و با توجه به نوع محیط زیست این گیاهان، آب و هوای حاکم بر منطقه مورد مطالعه گرم تا نیمه گرم و مرطوب تعیین می گردد.