سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم قاسمی نژاد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
محمدهادی خبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

دسازند گورپی در بخشهای غربی فارس، دارای رخنمون های مشخص و مطلوبی است . توالی های رسوبی سازند گورپی در منطقه مورد مطالعه اکثرا از شیل آهکی و به میزان کمتری از مارن و آهک مارنی تشکیل شده است. بر اساس مطالعات پالینولوژی انجام گرفته بر روی این سازند در مقطع کوه شاه نشین (نودان) سن سازند گورپی از سانتونین تا پالئوسن تعیین می گردد.مطالعات انجام گرفته بر روی رخساره های پالینولوژیکی (پالینوفاسیس) سازند گورپی در مقطع فوق بیانگر وجود یک حوضه عمیق رسوبی با پریود های کاهش و افزایش سطح آبو نهایتا یک کاهش چشمگیر در انتها در زمان نهشته شدنرسوبات تشکیل دهنده سازند گورپی می باشد.