سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسین الهی – گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی معدن، مواد و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمشید آقازاده – گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی معدن، مواد و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سالیان متمادی مهندسین ساختمان در پس دست یافتن به دیواری بامشخصات عملکردی بهتر و حداکثر کارایی بوده اند. سبک سازی، مقاومت در برابر زلزله، دوام پایداری و عدم نیاز به نگهدارنده ، مقاومت در برابر حرارت، ر طوبت و صوت، همگی از مشخصات عملکردی یک دیوار است. یکی از عمده ترین مشکلات به کارگیری پانل های گچی دردیواره های پیش ساخته، استحکام و چقرمگی پایین آن نسبت به سایر دیوارها و مقاومت پایین آنها در مقابل ضربه به ویژه در هنگام زلزله است که به علت کاهش ایمنی، استفاده از آنها را در ساختمان سازی محدود می کند. در این تحقیق دو نوع پانل گچی کامپوزیتی با الیاف کولار و پلی پروپلین با توزیع یکنواخت و درصد حجمی ۲/۵ ساخته شد، سپس استحکام خمشی پانل ها طبق استاندارد اندازه گیری شد. در مرحله دوم برای کاهش وزن پانل حفراتی داخل پانل ایجاد و رفتار پانل در هنگام خمش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به خوبی نشان می دهد که استحکام خمشی پانلها در هر نمونه ها بسیار بالا رفته و همچنین مقدار جذب انرژی پانل های ساخته شده قبل از شکست کامل بسیار بیشتر از پانل های ساده گچی است.