مقاله پايايي و روايي آزمون مهارتهاي زندگي Kohlman در بيماران اسكيزوفرني تهران (سال ۸۶-۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: پايايي و روايي آزمون مهارتهاي زندگي Kohlman در بيماران اسكيزوفرني تهران (سال ۸۶-۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسكيزوفرني
مقاله مهارت هاي زندگي
مقاله پايايي
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كزازي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي نوري اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كريملو مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به مشكلات بيماران اسكيزوفرني در انجام مهارت هاي زندگي، ارزشيابي مهارت هاي زندگي در اين بيماران ضروري به نطر مي رسد. بر اين اساس، ارزيابي مهارت هاي زندگي Kohlman كه در سال ۱۹۷۸ توسط Linda Thomson Kohlman در سياتل ايالت واشنگتن طرح ريزي شد، به فارسي برگردانده، پايايي و روايي آن در بيماران اسكيزوفرني تهران بررسي گرديد.
مواد و روش ها: اين پژوهش به شيوه مقطعي توصيفي- تحليلي انجام شد و پايايي بازآزمايي، پايايي بين ارزيابان، روايي همزمان و روايي سازه آزمون بررسي گرديد. به اين منظور ۱۰۵ بيمار اسكيزوفرني سرپايي، ۳۵ بيمار اسكيزوفرني بستري و ۳۵ نفر از افراد سالم جامعه مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: مقايسه نمرات حاصل از ارزيابي دو آزمونگر در ۳۰ بيمار سرپايي (r=0.997) و نتايج حاصل از تكرار آزمون در ۲۴ بيمار سرپايي (r=0.967) نشان داد كه آزمون از پايايي مناسب برخوردار است. روايي همزمان از طريق محاسبه همبستگي بين نمره آزمون Kohlman و آزمون مقياس ارزيابي كلي در ۳۵ بيمار بستري تعيين شد .(r=-0.86) توانايي تمايز مهارت هاي زندگي افراد سالم از بيمار، نشان دهنده روايي سازه آزمون مهارت هاي زندگي Kohlman است.
بحث: آزمون مهارت هاي زندگي Kohlman كه طي اين پژوهش مورد بررسي و بازبيني قرار گرفت، از پايايي و روايي لازم در جمعيت بيماران اسكيزوفرني تهران برخوردار است.