مقاله پايبندي به قواعد نظام بين الملل از چشم انداز نظريه هاي خردگراي روابط بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: پايبندي به قواعد نظام بين الملل از چشم انداز نظريه هاي خردگراي روابط بين الملل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايبندي
مقاله نظريه هاي خردگراي روابط بين الملل
مقاله تحميل
مقاله مديريت
مقاله اعتبار
مقاله هويت
مقاله سطوح افقي و عمودي پايبندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني آرمين
جناب آقای / سرکار خانم: مفيدي احمدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند سال اخير مساله پايبندي به قواعد نظام بين الملل در نظريه هاي روابط بين الملل و به نوعي در بخشي از مطالعات حقوق بين الملل مورد توجه قرار گرفته است. نظريه هاي موجود رهيافت هاي متفاوتي را در مورد چرايي و يا چگونگي پايبندي يا عدم پايبندي بازيگران داخلي و بين المللي به قواعد نظام بين الملل ارايه مي دهند که براي ارتقا درک انگيزه هاي رفتاري مرتبط با آن مفيد هستند. اين نظريه ها بر اساس منطق تاثيرگذار بر رفتار همراه با پايبندي به صورت کلي قابل تفکيک به دو دسته نظريه هاي خردگرا و نظريه هاي هنجاري هستند. در اين نوشتار نظريه هاي مختلف خردگرا در مورد پايبندي بررسي خواهد شد.