مقاله پايدارسازي سرج در کمپرسور چند طبقه محوري با استفاده از روش PDC بر مبناي مدل فازي T-S که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۳۴ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: پايدارسازي سرج در کمپرسور چند طبقه محوري با استفاده از روش PDC بر مبناي مدل فازي T-S
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمپرسور محوري
مقاله سرج
مقاله مدل فازي T-S
مقاله پايدارسازي
مقاله کنترل توزيع شده موازي PDC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قلمزن اصفهاني اميرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دوايي مركزي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، پايدارسازي کمپرسور جريان محوري چند طبقه تحت ناپايداري سرج با استفاده از مدل فازي تاکاگي- سوگنو (T-S) و کنترلر توزيع يافته موازي (PDC) ارايه گرديده است. بدين منظور ابتدا معادلات بقاي جرم، اندازه حرکت و انرژي براي هر طبقه از کمپرسور نوشته شده و مدل غير خطي کمپرسور بدست آورده شده است. نقطه سرج بدست آمده از اين مدل با نقطه سرج بدست آمده از آزمايشات مطابقت دارد که به مدل رياضي بدست آمده اعتبار مي بخشد. در ادامه، بر اساس زير سيستم هاي خطي، مدل فازي T-S کمپرسور بدست آورده شده است. آنگاه براي مدل T-S، يک کنترلر PDC براي پايدارسازي سيستم حلقه بسته طراحي گرديده که نابرابريهاي خطي ماتريسي لازم براي شرايط پايداري را ارضا مي نمايد. در اين مطالعه دبي بيليد (دبي هواي خروجي از شير کنترلي) بعنوان ورودي کنترلي انتخاب گرديده و شبيه سازي حلقه بسته مدل غير خطي کمپرسور چند طبقه با استفاده از کنترلر PDC در گذر از محدوده کاري ناپايدار سرج انجام گرديده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که کمپرسور چند طبقه در گذر از محدوده ناپايدار بوسيله کنترلر PDC طراحي شده پايدار شده است. بعلاوه مقدار دبي خروجي از شير بيليد بمنظور پايدارسازي سيستم درصد کمي از دبي کل عبوري از کمپرسور مي باشد که کارآيي روش را در پايدار سازي سيستم نشان مي دهد.