مقاله پايداري بيوسورفکتانت توليدي توسط سويه بومي Bacillus subtilis در برابر تغييرات شرايط محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۱۷۲ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: پايداري بيوسورفکتانت توليدي توسط سويه بومي Bacillus subtilis در برابر تغييرات شرايط محيطي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Bacillus subtilis
مقاله بيوسورفکتانت
مقاله فاکتورهاي محيطي
مقاله کشش سطحي
مقاله تنسيومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صعودي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصر شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: عطاران بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: مهرنيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زاده محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيوسورفکتانت ها ترکيبات آمفي پاتيکي هستند که توسط انواعي از ميکروارگانيسم ها توليد مي شوند و به علت ويژگيهاي منحصر به فردشان، کاربرد وسيعي در صنايع مختلف دارند. بنابراين حفظ و پايداري ويژگيهاي عملکردي آنها در برابر شرايط مختلف محيطي اهميت بسيار دارد. در اين مطالعه سويه بومي Bacillus subtilis با هدف توليد بيوسورفکتانت و به کارگيري آن در صنعت نفت، با استفاده از روشهاي غربال سازي ميکروبي از خاک يک ناحيه آلوده به ترکيبات هيدروکربني جداسازي شد. از آنجا که اين ترکيبات به هنگام کاربرد در صنايع نفتي در معرض دماهاي نسبتا بالا و شرايط سخت محيطي چون شوري و تغييرات pH قرار مي گيرند بنابراين ﺗاثير اين فاکتورهاي محيطي خارجي بر عملکرد آنها بررسي شد. از اين رو توليد بيوسورفکتانت طي يک فرآيند تخمير ۹ روزه در دماي ۳۰ درجه سانتي گراد و با سرعت همزني  
  200 rpmدر شيکر انکوباتور انجام شده، پس از جداسازي زي توده ميکروبي، عملکرد بيوسورفکتانت خام موجود در براث تخمير در برابر تيمار نمکي (تراکم ۱۰ – ۱ درصد نمک(NaCl ، تغييرات pH (13 – 1) و نيز پايداري آن در برابر تيمار حرارتي (دماي اتاق تا دماي ۱۲۰ درجه سانتي گراد به مدت ۳۰ دقيقه) و از طريق سنجش ميزان کاهش کشش سطحي به وسيله تنسيومتري (Tensiometry)، بررسي شد. بر اين اساس، محلول بيوسورفکتانت توليدي توسط سويه بومي B. subtilis در برابر تيمار حرارتي مقاوم بوده، در مقايسه با کشش سطحي شاهد، محلول بيوسورفکتانت تيمار نشده (۲۳٫۳ mN/m)، تغيير قابل ملاحظه اي مشاهده نمي شود. در pH  5تا۹  تغييرات کشش سطحي اندک بوده و به نظر مي رسد pH اسيدي اثر شديدتري بر عملکرد بيوسورفکتانت دارد، چنان که در pH پايين تر از ۵ کارآيي بيوسورفکتانت در عمل مختل مي شود. بيوسورفکتانت موجود در صاف شده کشت در برابر تراکم نمک ۱ تا۱۰  درصد قابليت کاهش کشش سطحي خود را نسبتا حفظ مي نمايد، به طوري که بيشينه کشش سطحي که در تراکم ۱۰ درصد نمک مشاهده مي شود، برابر(۲۸٫۶ mN/m)  مي باشد که تفاوت قابل ملاحظه اي را با نمونه شاهد نشان نمي دهد.