مقاله پايداري و سازگاري عملکرد دانه ژنوتيپ هاي گندم نان با استفاده از معيارهاي مختلف پايداري در شرايط تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۹۷ تا ۴۱۱ منتشر شده است.
نام: پايداري و سازگاري عملکرد دانه ژنوتيپ هاي گندم نان با استفاده از معيارهاي مختلف پايداري در شرايط تنش شوري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله عملكرد دانه
مقاله تنش شوري
مقاله تجزيه پايداري و سازگاي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني اشكبوس
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: افيوني داوود
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمحمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: صابري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلي آينه عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: راوري سيدذبيح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: