مقاله پايدار سازي خط ديد پريسکوپ هاي زير دريايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كنترل از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: پايدار سازي خط ديد پريسکوپ هاي زير دريايي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط ديد
مقاله پايدارسازي تصوير
مقاله سکوي اينرسي
مقاله پريسکوپ زير دريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، روشي براي پايدارسازي تصوير در پريسکوپ زيردريايي با در نظر گرفتن اغتشاشات و نوسانات سطح دريا ارايه خواهد شد. اين نوسانات مي تواند تصوير دريافتي توسط پريسکوپ را ناپايدار کرده و اطلاعات دريافتي از اهداف دريايي، زميني يا هوايي را تغيير دهد. براي غلبه بر اين مشکل نياز به الگوريتم پايدارساز تصويري است که با توليد سيگنال هاي مرجع مناسب براي سروموتورها، حرکات نامطلوب تصوير را دفع کند. براي استخراج معادلات پايدارساز تصوير از تبديلات دوراني و همگن استفاده خواهد شد. اين معادلات براي دو حالت مختلف استخراج خواهند شد: -۱فاصله تا هدف معلوم است و -۲فاصله تا هدف معلوم نيست. در واقع، اين معادلات فضاي ورودي را به فضاي سه بعدي خروجي نگاشت مي کنند. فضاي ورودي شامل زواياي انحراف سکوي پريسکوپ، فاصله تا هدف که مي تواند اندازه گيري شده و يا توسط اپراتور مشخص شود (داده اختياري)، و اطلاعات وضعيت مطلوب که توسط اپراتور تعيين مي شود. فضاي خروجي شامل سه سيگنال مرجع براي سه سروموتور پريسکوپ است. اين روش بر روي پرسکوپ زير دريايي آزمايشگاهي که بر روي سکوي شبيه ساز امواج دريا نصب شده، اجرا شده است. نتايج آزمايشگاهي عملکرد خوب روش پيشنهادي در مقابله با نوسانات دريايي را نشان مي دهد.