مقاله پايش جيوه تجمع  يافته در بافت هاي مختلف ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) درياچه سد قشلاق سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۲۹۱ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: پايش جيوه تجمع  يافته در بافت هاي مختلف ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) درياچه سد قشلاق سنندج
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي كپور نقره اي
مقاله فلزات سنگين
مقاله جيوه
مقاله بافت هاي عضله اي
مقاله کبد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنام وند مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كبودوندپور شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: غياثي فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آلودگي منابع آب، همواره نگراني هايي در مورد سلامت و بهداشت محصولات دريايي به خصوص گوشت ماهي و احتمال آلودگي آنها به فلزات سنگين پديد آورده است. لذا اين پژوهش با هدف سنجش غلظت جيوه کل تجمع يافته در بافت هاي مختلف ماهي كپور نقره اي سد قشلاق سنندج به عنوان يكي از پر مصرف ترين ماهي هاي منطقه و مقايسه آن با استاندارد هاي بهداشتي موجود و نيز تاثير آن بر سلامت شهروندان طراحي شد.
روش بررسي: تعداد ۲۴ نمونه ماهي كپور نقره اي در خلال ماه هاي تير تا آذر ۱۳۸۸ از درياچه سد قشلاق سنندج به صورت كاملا تصادفي صيد، سپس از سه بافت عضله سفيد، عضله قرمز و كبد، نمونه هايي تهيه و غلظت جيوه تجمع يافته در اين بافت ها با استفاده از دستگاه پيشرفته آناليز جيوه (Model, Leco 254 AMA) اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين جيوه كل در بافت عضله  سفيد (ميانگين ± خطاي استاندارد) ۲۶٫۴۳ ± ۳۶۷، بافت عضله قرمز ۳۲٫۲۲ ± ۳۱۱ و براي بافت کبد ۲۸٫۷۰ ± ۲۵۱ بر حسب ng g-1 وزن خشک بود. مقايسه ميانگين هاي ماهانه جيوه تجمع يافته درهمه بافت ها به جز بافت عضله سفيد (۰٫۲۳۳۲=P،۵،۸ F) اختلاف معني  داري را از خود نشان دادند (۰٫۰۵>P).
نتيجه  گيري: غلظت جيوه کل تجمع يافته در بافت  هاي عضله سفيد و عضله قرمز كل ماهي هايي كه وزن بيش تر از ۸۵۰ گرم داشتند، از استاندارد تعريف شده EPA،WHO  و FAO بالاتر بود. اين نتايج مي توانند يک هشدار جدي براي مصرف اين ماهي تلقي شوند.