مقاله پايش شيوع گـواتر و ميـزان يد ادرار در دانش آموزان ۱۰-۸ ساله استان تهران در سال ۱۳۸۶: ۱۷ ســال پس از يدرسانـي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: پايش شيوع گـواتر و ميـزان يد ادرار در دانش آموزان ۱۰-۸ ساله استان تهران در سال ۱۳۸۶: ۱۷ ســال پس از يدرسانـي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيروئيد
مقاله گواتر
مقاله غلظت يد ادرار
مقاله نمک يد ادرار
مقاله حجم تيروئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار عطيه
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين
جناب آقای / سرکار خانم: واسعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پس از دو دهه فعاليت، ايران بعنوان کشور عاري از کمبود يد در منطقه شناخته شده است. در اين پايش شيوع گواتر و غلظت يد ادرار ۱۷ سال پس از يدرساني و مصرف نمک يددار در استان تهران در پاييز سال ۱۳۸۶ مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، ۱۲۰۰ کودک دبستاني ۸ تا ۱۰ ساله مدارس استان تهران به صورت تصادفي و به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ميزان شيوع گواتر، غلظت يد ادرار، يد موجود در نمک خانوارها و حجم تيروئيد بدست آمده به روش اولتراسونوگرافي بررسي شد. ميزان يد ادراري نمونه ها تعيين و ميزان واقعي آن در جامعه برآورد گرديد.
يافته ها: فراواني کلي گواتر ۲٫۳ درصد بدست آمد. ميانه يد ادرار ۹۴٫۱ ميکروگرم در ليتر بود و ۲۰٫۸ درصد افراد يد ادرار کمتر از ۵۰ ميکروگرم در ليتر داشتند. ۵۴٫۹ درصد خانوارهاي تهراني از نمک تصفيه شده استفاده مي کردند. ۶۲٫۵ درصد نمک هاي مصرفي خانوارها کمتر از ۱۵ گاما يد داشتند. ميانه حجم تيروئيد دو جنس براي سنين ۷ تا ۱۱ سال در دختران کمي بيشتر از پسران بود، اما حجم صدک ۹۷ در تمام گروه هاي سني بين دختران و پسران يکسان بود. حجم تيروئيد در هر دو جنس بطور قابل ملاحظه اي با سن افزايش يافته و با قد، وزن و سطح بدن ارتباط مستقيم داشت.
نتيجه گيري: ۱۷ سال پس از يدرساني، شيوع گواتر در استان تهران کاهش پيدا نموده، اما ميانه يد ادرار نسبت به مطالعه سال هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ کاهش يافته است. بنابراين تجديدنظر در برنامه کشوري و نظارت بر اجراي صحيح برنامه هاي حذف کمبود يد ضروري است.