مقاله پايه مالياتي REIT ها، مالياتي نوين در بازارهاي مسکن و سرمايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: پايه مالياتي REIT ها، مالياتي نوين در بازارهاي مسکن و سرمايه
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله «ماليات بر REIT ها»
مقاله «ماليات بر درآمد» «ماليات بر سود تقسيمي»
مقاله «ماليات بر سود سرمايه اي»
مقاله «صندوق هاي هيات امنايي سرمايه گذاري در زمين و ساختمان (REITs)»
مقاله «بازار مسکن
مقاله زمين و ساختمان»
مقاله «بازار سرمايه»

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چند سالي است که بسياري از کشورها بر نقش منحصر به فرد و استثنايي ماليات به عنوان يگانه ابزار جهاني در «به صرفه کردن» «سرمايه گذاري در بازار مسکن از طريق بازار سرمايه» توسط محمل (Vehicle) سرمايه گذاري REIT، پي برده اند و يکي پس از ديگري، بازارهاي REIT خود را راه اندازي مي کنند.
با به کارگيري نهاد مالي نوين REIT (يا به بياني ديگر، بکارگيري فن آوري نوين REIT در بازارهاي ايران) با تمام ويژگي هاي مالي و مالياتي آن، مي توان با ساماندهي پايه هاي مالياتي در بازار مسکن و اخذ ماليات از معاملات اوراق بهادار آنها در بازار سرمايه دست يافت، و همچنين توسط استاندارد سازي فرآيندها و نظارت ها در هر دو بازار سرمايه و مسکن، شاهد بهبود کارکرد نظام مالياتي را در حوزه بازار سرمايه و مسکن باشيم. نقش حياتي ماليات در بهبود فضاي کسب و کار سرمايه گذاري سالم در بازار مسکن توسط بازار سرمايه و از طريق نهاد مالي REIT که منجر به کاهش درجه ريسک سرمايه گذاري در بازار سرمايه و بورس تهران خواهد شد غير قابل انکار مي باشد.
هدف از اين مقاله اين است که با معرفي نهاد مالي REIT، نتايج بررسي هاي يک پژوهش تطبيقي ـ ميداني در حوزه «سرمايه گذاري در بازار مسکن از طريق بازار سرمايه» با تمرکز بر «مزايا و فرصت هاي مالياتي در ايران»، تشريح گردد.