مقاله پايه گذاري بانك اسپرم ماهيان خاوياري جنوب درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: پايه گذاري بانك اسپرم ماهيان خاوياري جنوب درياي خزر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرم ماهيان
مقاله خاويار
مقاله تخمك
مقاله لقاح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران نويري شهروز
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پوردهقاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: چكمه دوزقاسمي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: پوركاظمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محسني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حلاجيان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به چگونگي ايجاد بانک اسپرم از ماهيان خاوياري درياي خزر پرداخته شده است. طي اين بررسي که در دو فصل تکثير اين ماهيان صورت گرفت، اسپرم ۱۸ مولد از انواع ماهيان خاوياري با کيفيت مناسب و تحرک بالاي ۷۰% تحت انجماد قرار گرفت. محلول رقيق کننده مورد استفاده شامل ۱۱۸mM تريس، ۲۳٫۴mM ساكارز، 15%DMSO بود. انتقال نمونه ها بداخل ني هاي انجماد (پايوت ها) با دستگاه پر کن خودکار انجام شد. سپس بعد از سرمادهي چند مرحله اي، ۱۲۹۰ ميلي ليتر از اسپرم منجمد اين ماهيان در ازت مايع نگهداري شد. بررسي نمونه ها نشان داد که مولدين تاسماهي ايراني صيد شده از رودخانه، نسبت به مولدين غير رودخانه اي از کيفيت و کميت بالاتري برخوردارند. همچنين اسپرم ماهي ازون برون در مراحل انجماد، نسبت به اسپرم تاسماهي ايراني از قابليت تحرک بيشتري پس از انجماد زدايي برخوردار است. لقاح تخمک ماهي ازون برون به كمك اسپرم منجمد ۲ ساله و تخمک تاسماهي ايراني با اسپرم منجمد ۵ ساله به ترتيب ۱۴٫۳ درصد و ۴۳٫۷% لقاح پس از ۲۴ ساعت را نشان داد.