مقاله پاي پوش ايرانيان در نگاره هاي دوران ايلخاني، تيموري و صفوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار – تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: پاي پوش ايرانيان در نگاره هاي دوران ايلخاني، تيموري و صفوي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاي پوش ايرانيان
مقاله نگارگري
مقاله ايلخاني
مقاله تيموري
مقاله صفوي
مقاله فرم و ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادور ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع بحث اين مقاله پيرامون پاي پوش هاي ايران دوران اسلامي در نگاره هاي ادوار ايلخانان مغول، تيموري و صفويه است. آثار هنري و تاريخي م به اين دوران بهترين گنجينه براي آگاهي يافتن از چگونگي طرح پاي پوش ها است. کتبي نظير تاريخ لباس و تاريخ هنر نگارگري نيز از منابع مناسب جهت مطالعه و بررسي اين مقاله محسوب مي شوند. زيرا که با داشتن دقت نظر لازم در آن ها مي توان به ويژگي ها و جزييات جالب توجهي در خصوص پاي پوش هاي هر دوره پي برد. روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي- تاريخي است. در اين راستا مطالب به طريق اسنادي و کتابخانه اي گردآوري شده است.
اهداف مقاله:
۱) بررسي سير تحول پاي پوش ها از دوره ايلخانان تا آخر صفويه.
۲) يافتن تاثير و تاثرات متقابل پاي پوش هاي نگارگري اين دوران بر يکديگر.
سوالات موردنظر:
۱) آيا پاي پوش ها در نگارگري ايراني دچار تغيير و تحول گشته اند؟
۲) چه اشتراکات و افتراقاتي ميان پاي پوش هاي ادوار نگارگري ايراني وجود دارد؟
نتيجه حاصله از اين نوشتار آشنايي و درک بهتر از جايگاه طراحي پاي پوش در سرزمين تاريخي ايران است. از جهاني ديگر با انجام چنين پژوهش هايي مي توان به مقوله طراحي لباس آن دوران با ديدي تخصصي تر نگريست که بخشي از پوشاک را به طور خاص مورد بررسي قرار مي دهد.