مقاله پاپيلوم معکوس سينوس با تهاجم به پوست صورت و تغيير به اسکواموس سل کارسينوما (گزارش مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۶۶ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: پاپيلوم معکوس سينوس با تهاجم به پوست صورت و تغيير به اسکواموس سل کارسينوما (گزارش مورد)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاپيلوماي معکوس
مقاله تهاجم
مقاله بدخيمي
مقاله سينوس ماگزيلاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نفرزاده شيما
جناب آقای / سرکار خانم: خداياري نمين عباس
جناب آقای / سرکار خانم: برونوش پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي عباس فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پاپيلوماي معکوس (Inverted Papilloma) شايع ترين فرم پاپيلوماي سينونازال مي باشد که در حدود ۷۰-۵۰ درصد پاپيلوماي سينونازال و 4-0.5 درصد تومورهاي سينونازال را تشکيل مي دهند. اين ضايعه پتانسيل بالايي براي تهاجم موضعي و تغييرات بدخيمي دارد.
گزارش مورد: مردي ۴۳ ساله با شکايت خروج چرک از ناحيه پوست گونه در ۶ ماه گذشته به بيمارستان طالقاني مراجعه كرد. بررسي راديوگرافيك توده اي را در سينوس ماگزيلاري سمت راست با تهاجم به ديواره داخلي و خارجي سينوس بدون تجاوز به كف حفره چشم نشان داد. بيوپسي انسيژنال از سمت كامي ضايعه صورت گرفت. بنابر يافته هاي هيستوپاتولوژيك پاپيلوم معكوس سينوس كه به SCC تبديل شده بود تشخيص داده شد.
نتيجه گيري: پاپيلوماي معکوس تمايل زيادي به عود مجدد و تغييرات بدخيم شدن دارد. لذا جراحي کامل ضايعه و پيگيري طولاني مدت براي اين ضايعه شديدا توصيه مي شود. مقاله حاضر موردي از پاپيلوماي معکوس سينوس را نشان ميدهد که به دليل امتناع بيمار از درمان کامل تغيير بدخيمي پيدا کرده است.