سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرهمایون صفارزاده – دکترای زمین شناختی محیط زیست از دانشگاه کیوشو ژاپن، عضو هیئت علمی پژوه
فرید غلامرضافهیمی – دانشجوی دکتری مدیریت مکحیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

امروزه یکی از معضلات اصلی پس از وقوع هر سانحه طبیعی نظیر زلزله و سیل مذیریت و پاکسازی پسامدهای ناشی از تخریب ساختمان ها و فعالیتهای بازسازی می باشد. بر این اساس آمارهای مربوط به رخداد زمین لرزه در بم نیز حاکی از این است که بیش از ۱۴ میلیون تن آوار و ضایعات ساختمانی ناشی از زمین لرزه و عملیات بازسازی از سطح شهرهای بم، بروات و روستاهای اطراف جمع آوری و در حاشیه شهر و بیابان های اطراف تخلیه شده است که مشکلات بزرگی را برای ساکنین و به ویژه محیط زیست منطقه پدید آورده است. در این تحقیق تلاش گردیده تا ضمن بررسی مستندات و آمارهای موجود از طریق بازدیدهای میدانی، همچنین بررسی اراضی مجاز و غیر مجاز محل دفع این ضایعات به معضلات اصلی موجود در این منطقه در طول دوره بازسازی از طریق روش ها و راهکارهای مدیریتی به عنوان پیش نیاز اصلی در شرایط پس از بحران پرداخته شود.