سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لاله بابایی خو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، پژوهشکده فنی مهندسی جهاد کشاورزی
پروانه جعفری –

چکیده:

در این مقاله راههای کلیدی پاکسازی زیستی خاکهای آلوده و فاکتورهای مؤثر در آن توضیح داده شده است. تکنولوژیهای شرح داده شده در این مقاله به ۲ گروه اصلی تقسیم بندی شده است، در محل (in situ) و خارج از محل (ex-situ). در روش اول خاک (بدون شخم زدن) و آب زیر زمینی با استفاده از اعماق زمین به تنهایی و به عنوان بیوراکتور تیمار می شوند. در روش دوم خاک آلوده جهت تیمار توسط بیوراکتورهای سطحی (سطح زمین) حفاری می شود . در آخر مقایسه ای کلی بین این تکنولوژی های صورت گرفته است.