سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش انوری – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
بابک کفاشی – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
حسینعلی افشاری راد – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو

چکیده:

فاضلاب صنایع رنگ دار از نظر کمی زیاد و از نظر کیفی بسیار آلوده و متغیر میباشد. رنگ های مصرفی در واحدهای رنگرزا یکی از مهمترین پارامترهای تشکیل دهنده آلودگی در فاضلاب صنایع است. تخلیه فاضلاب رنگی واحدهای رنگرزای صنایع در آبهای پذیرنده علاوه بر آنکه برای محیط زیست مضر میباشد، باعث کاستن ارزشهای اجتماعی، اقتصادی، تفریحی و بهداشتی آنها ن یز میگرد د. از طرف دیگر ورود این فاضلابها در واحدهای تصفیه بیولوژیکی تصفیه خانه های فاضلاب شهری احتمالاً موجب کاهش راندمان آنها میگرد د. با توجه به آنکه از روشهای متداول رنگزدائی فاضلابها استفاده از منعقدکننده و کمک منعقدکننده در کاهش رنگ فاضلاب این صنایع م یباشد. در این مقاله نسل جدید مواد رنگزا که در ایران متداول نیستند مورد بررسی و آزمایش قرار می گرد د.