سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریا نصیری مفخم – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان و کمیته تحقیقاتی گروه کاربران ا
محمدعلی نعمت بخش – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فّنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
احمد براآنی دستجردی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فّنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
افشین کیانی – اداره شتاب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته تحقیقاتی گروه کارب

چکیده:

سیستم چک الکترونیکی پیشنهادی پایاچک بر اساس استانداردهای صنعت بانکداری ایران طرحی شده و از قانون چک بهره می گیرد. در این سیستم، سند دیجیتالی پایاچک بین پایامشتری، پایاتاجر و پایابانکهای آنها از طریق اینترنت صادر، ارسال و واگذار شده و پایاپای بین پایابانکهای پایاکاربران از طریق سویچ بین بانکی "شتاب" صورت می گیرد. مؤسسه عامل مرتبط با پایابانک پایامشتری به بهبود نقدینگی و اعتبار حساب پایامشتری کمک می کند. پایابانکها به عنوان مرجع صدور گواهی عمل کرده و برای پایاکاربران خود، امضا و گواهی دیجیتالی بر روی کار تِپایا یا دسته چک ِپایا صادر می کنند. مدل سیستم پایاچک در کمیته تحقیقاتی گروه کاربران ایرانی سوئیفت به تصویب رسیده است.