سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش احسانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
علی محمد رنجبر – پژوهشگاه نیرو
محمود فتوحی فیروزآباد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
شهرام چهلگردی سامانی – شرکت مدیریت شبکه برق ایران

چکیده:

به طیف وسیعی از مولدهای برق با توان ۱۰ کیلووات تا ۱۰ مگاوات « تولیدات پراکنده» اطلاق میگردد که بهصورت پراکنده و محلی مورد استفاده قرار میگیرند. مزایای متعدد این مولدها،
آنها را بهعنوان گزینهای مهم در تأمین انرژی مصرفکنندگان مختلف مطرح ساخته است. این مقاله در پی آن است که با استفاده از فنون تحلیلی و مدلسازی احتمالاتی، تأثیر تولیدات پراکنده را بر پایایی تأمین برق مصرفکنندگان مورد ارزیابی قرار دهد. برای این منظور، سناریوهای مختلف تأمین انرژی با استفاده از انشعاب برق شبکه سراسری و نیز مولد محلی مطرح شده و مورد مطالعه قرار میگیرند. برای نشان دادن کارآیی روش ارائه شده از مطالعات موردی و مثالهای عددی استفاده شده است.