سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداحسان تهامی – دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
یاسمن زندی مهران – دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی
امیرهمایون جعفری – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

مدل ریاضی لورنز که اولین بار به منظور پیش بینی وضع آب و هوا توسط وی ارائه گردید از جمله مدلهایی است که بدلیل دینامیک غیرخطیش توانسته است رفتارهایی آشوبگونه و غیر قابل پیش بینی از خود بروز نماید. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از تابع لیاپانوف مناسبو با استفاده از منطق فازی، کنترل کننده تطبیقی جدید به منظور کنترل و پایدار سازی سیستم چندو ورودی- چند خروجی لورنز طراحی شود. برایاین منظور مدل لورنز مورد استفاده در این مقاله نیز فازی در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده توانایی و انعطاف پذیری زیاد این نوع کنترل کننده در پایدارسازی سیستم های غیرخطی آشوبی با چند ورودی و چند خروجی می باشد.