سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اسلامی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی قارونی نیک – رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری
احمد فهیمی فر – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

یکی از دامنه های ناپایدار استان چهارمحال و بختیاری شیروانی کیلومتر ۱۴۰ جاده شهرکرد-ایذه می باشد. وقوع گسیختگی های متعدد در این شیروانی و خسارات هنگفت وارد شده به اداره راه و ترابری استان ایجاب می کرد که تحقیق جامعی در مورد پایدارسازی این شیروانی صورت گیرد جهت این تحقیق ابتدا نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی منطقه تهیه شد و جهت تعیین پارامترهای مقاومتی از محل سطح لغزش و در اعماق مختلف چندین نمونه دست نخورده برداشت و آزمایش گردید. سپس بکمک نرم افزار SLID که تحلیل پایداری بر روی ۵ مقطع تهیه شده از این شیروانی انجام شد که با تحلیل سه مقطع از این شیروانی ناپایدار تشخیص داده شدند. جهت پایدارسازی ابتدا روش کندن و پرکردن مورد بررسی قرار گرفت با تحلیل پایداری به کمک نرم افزار SLIDE با برداشت ۴۷هزار متر مکعب خاک ضریب ایمنی کل شیروانی به حدود ۱/۲ می رسد. جهت افزایش ضریب ایمنی کل شیروانی به بیش از۱/۲ یک طرح زهکشی ده ساله پیشنهاد گردید.