سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهیار جاویدروزی – دکتری سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مقاله حاضر با استفاده از روش اجزاء محدود به بررسی رفتار ارتعاشی، کمانش و پایداری دینامیکی ورق های ترک خورده دارای تکیه گاه ساده، زمانی که تحت اثر بار محوری )واقع در صفحه ورق( در لبه ها قرار دارند، می پردازیم. اثر طول ترک و زاویه آن بر رفتار ورق مورد بررسی قرار می گیرد. این مطالعه نشان می دهد که بسامد طبیعی سازه در ابتدا با افزایش مقدار بار کششی افزایش می یابد و با نزدیک شدن مقدار بار به بار کمانش، شروع به کاهش نموده تا سرانجام در مجاورت بار نظیر کمانش به صفر می رسد. اندازه و زاویه ترک تاثیر بسزایی بر رفتار پایداری دینامیکی ورق ترک دار تحت بار کششی یا فشاری دارد. اثرات پارامترهای فوق با جزییات کامل مورد بررسی قرار می گیرد.