سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول نصیری شوریجه – دانشجویی کارشناسی ناپیوسته عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان,

چکیده:

در این مقاله پایداری بناهای تاریخی مورد ب ررسی قرار گرفته است .برای این طرح از دو مدل سازی سه بعدی بهره گرفته شده است .مدل سازی اول :سیستمی که برای این کار مورد مطالعه .آنالیزوطراحی قرار گرفته است قاب خرپای فضایی مرکب می باشد .که ستونهااز نوع CFT واعضای خرپا از نوع لوله های تو خالی می باشد . برای تحمل بارسقف اتصالات خرپا از نوع صلب استفاده شده است .برای پایداری طاق از یک پوسته بتنی به ضخامت ۵سانتیمتر که با گل میخ به طاق پیوند داده شده است استفاده می گردد .وهر پوسته نیروها یش را با ۱۸ عضو به اعضاء مورب خرپا انتقال می دهند . برای انتقال نیروی زلزله وبارهای وارده از شمع استفاده گردیده (مقطع شمع ومقطع ستون یکی است).در انتخاب مقاطع سعی بر آن شده است که از مقاطع رایج استفاده گردد .برای طراحی از آیین نامه ACI318 استفاده شده است.برای مدل سازی بنا از نرافزار ETABS 2000 استفاده شده است وطراحی شعمها به روش دستی صورت گرفته است .مدل سازی دوم :برای اینکه نیرو سقفها وسختی آن در مدل سازی آورده شود طرح دوم ارائه شده .این مدل سازی مانند مدل سازی اول است.وتفاوتهای آن در اتصالات خرپا است که مفصل مدل گردیده ومدل کردن پوسته بتنی می باشدومانند مدل اول پوسته وطاق به هم وصل شده وبرا ی انتقال بار پوسته وجلوگیری از رانش از یک فرم فلزی در اطراف پوسته استفاده شده است