سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیدجعفر فاضلی ابلویی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نکا، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نکا، ایران
سعید محمدی – دانشجوی کارشناسی کنترل و ابزار دقیق دانشکده فنی و حرفه ای پسران امام محمد باقر (ع) ساری
حسن قلی پور – دانشجوی کارشناسی کنترل و ابزار دقیق دانشکده فنی و حرفه ای پسران امام محمد باقر (ع) ساری
جلال رضاییان – دانشجوی کارشناسی کنترل و ابزار دقیق دانشکده فنی و حرفه ای پسران امام محمد باقر (ع) ساری

چکیده:
این مقاله با استفاده از روش کنترل تطبیقی پایداری یک سیستم آشوبی و سپس همزمانی بین دو سیستم آشوبی را بررسی می کند. در ابتدا یک سیستم آشوبی را با دو کنترل کننده فیدبکی و سپس با سه کنترل کننده فیدبکی بررسی می کند. برای همزمانی دو سیستم آشویی LU می توان از کنترل کننده فیدیکی ساده استفاده کرد که در این مقاله نشان داده شده است که این همزمانی پایدار می باشد. شبیه سازی عددی اعتبار پایدار سازی همزمان سازی را تصدیق می کند.