سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی گودرزی – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه ، پردیس نازلو ، ارومیه
مهدیه گل محمدی – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه ، پردیس نازلو ، ارومیه

چکیده:

حلهای دقیق معادله دیراک در حضور میدان الکتریکی بار نقطه ای| Z|e و میدان خارجی اسکالر کولنی بدست آورده شده اند . نشان داده شده است که در حضور میدان اسکالر، محدوده مقادیر پارامترهای میدانها، b ، بطوریکه به ازای آنها عملگر هامیلتونی متناظر هرمیتی باشد، بزرگتر از حالتی است که میدان اسکالر وجود نداشته باشد . بنابر این این امکان بوجود می آید که بطور کامل، مسئله پایداری خلاء QED نسبت به خلق زوج الکترون – پوزیترون در حضورمیدانهای اشاره شده را تحقیق کرد