سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه دینی – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
سینا خراسانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
ناصر علی نژاد – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

تعادل مگنتوهیدرودینامیک ایده آل توکامک ممکن است تحت تاثیر عوامل ناپایدارساز متعددی قرار گیرد. ناپایداری ها باعث پیچ خوردگی سطوح مغناطیسی و مرز آن میشوند، که از گرادیان شعاعی جریان چنبرهای سرچشمه میگیرد. در عددهای مودی خاص این نوع ناپایداری شاهد کینک داخلی خواهیم بود و بررسی آنها با توجه به اصل انرژی که در آن تغییر انرژی پتانسیل در اثر جابه جایی و پریشیدگی پلاسما محاسبه میشود امکان پذیر است. در این مقاله برای مطالعه پایداری پلاسمای توکامک دماوند که دارای نسبت منظر بزرگ است از عبارت جدیدی برای انرژی پتانسیل در دستگاه مختصات شار استفاده میکنیم. نشان میدهیم که پلاسمای دماوند نسبت به پریشیدگی بسیاری از مودها مقاوم است.