سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید احمدیان – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید سهرابیان – کارشناس ارشد صنایع شهید شاه آبادی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مقاله حاضر مدلی از یک تیر دوتکه که دارای خواص متفاوت در هر قسمت است راتحت نیروی محوری تعقیب کننده (Follower Force)، ارائه می نماید. شرایط مرزی تیر بصورت دو سر آزاد در نظر گرفته شده و رفتار دینامیک یک راکت دو مرحله ای تحت نیروی پیشرانه تعقیب کننده ( که نیرو همواره عمود بر سطح مقطع تیر باقی می ماند)، بررسی می گردد. در چنین سازه هایی در اثر اعمال نیروی محوری بصورت تعقیب کننده علاوه بر ناپایداری استاتیکی (Divergence) ناپایداری دینامیکی (Flutter) در اثر کوپل شدن دو مود ارتعاش جانبی سازه نیز می تواند رخ دهد. با توجه به تغییرات نیروی محوری در امتداد محور تیر معادله حرکت دارای ضرایب متغیر بوده و حل آن از طریق روشهای تقریبی صورت می پذیرد. در این مقاله رفتار دینامیکی تیر با استفاده از روش گالرکین و بصورت ترکیب خطی از شکل مودهای سازه در حالتی که نیروی تعقیب کننده بر تیر اعمال نگردیده بدست می آید. در تحلیل رفتار تیر پایداری دینامیکی حساسیت فرکانسهای طبیعی سازه نسبت تغییرات میزان نیروی محوری مورد توجه قرار گرفته و مرز پایداری رفتار دینامیکی تعیین گردیده است.