سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن زندی نژاد – کارشناس مهندسان مشاور پاسیلو
افشین خدابنده – کارشناس مهندسان مشاور پاسیلو

چکیده:

ناپایداری شیروانیها اعم از لغزش (Landslide) وسنگ ریزش (Rockfall) ممکنست به دلیل ناپایداری ذاتی تودهخاک وسنگ (لغزش استاتیکی) یا تحتاثر لرزه ها و تغییر شکلهای ناشی از ززله (لغزش دینامیکی) اتفاق افتد.
در مطالعات راهسازی ابتدا سعی بر انست که با انتخاب مسیر مناسب، از عبور از مناطق مشکوک به ناپایداری اجتناب شود، لیکن کاهش در نواحی که فرسودگی و ترک در سنگها عمومیت دارد چنین امری ممکن نبوده و یا مستلزم صرف هزینه زیاد است در این صورت مطالعات کلی فنی و اقتصادی به منظور تشخص وسعت ناپایدار و نحوه برخورد با آن انجام می گیرد و در این موارد انتخاب مناسبترین روش پایدار ساختن شیروانیها حائز کمال اهمیت است