سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد نادری – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

چکیده:

به منظور مطالعه پایداری عملکرد دانه و علمکرد پروتئین دانه و برخی صفات وابسته به آنها شانزده ژنوتیپ گندم (۴ ژ«وتیپ گندم دوروم و ۱۲ ژ«وتیپ گندم نان) در دو سال زراعی ۷۸-۷۷ و ۷۹-۷۸ در شرایط مطلوب و تنش خشکی پایان فصل مورد بررسی قرار گرفتند.