سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
داوود میرزایی – کارشناس ارشد دانشگاه یزد
سیدمحمد بزرگ – دانشیاردانشگاه یزد

چکیده:
دراین پژوهش هدف کنترل یک وسیله زیرابی خودگردان نمونه با مدلی دارای نامعینی پارامتری به روش کنترل مدل داخلی است بدست آوردن محدوده پایداری مقاوم برای تغییرات پارامترهای وسیله به نحوی که سیستم مداربسته پایدار شود مدنظر است دو مدل غیروابسته خطی از حرکت وسیله برای دو مود فرمان و عمق درنظر گرفته شده است و الگوریتمی ارایه می شود تا روشهای متداول طراحی کنترل کننده با مدل داخلی به نحوی تغییر یابند که قابلیت مقاوم سازی فرایند دربرابر نامعینی های پارامتری را داشته باشند.