سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ملک علایی – گروه مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی – دانشگاه سمنان
فرشاد ورامینیان – گروه مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی – دانشگاه سمنان

چکیده:

محاسبات تحلیل پایداری همواره قبل از محاسبات مربوط به تبخیر آنی انجام می شود تا فازهای حاضر در تعادل تعیین شوند . در این پژوهش تحلیل پایداری هیدارت در شرایط عملیاتی ایستگاه های گاز شهری به وسیله کمینه سازی فاصله صفحه بوسان برمنحنی انرژی آزاد گیبس با روش الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفته است . محاسبات ترمودینامیکی سیستم های چند جزئی – چند فازی اغلب با پیچیدگی های زیادی همراه است . این مساله در ایستگاه های گاز شهری به علت تعداد اجزای زیاد در گاز و تغییرات دما و فشار به علت استفاده از رگولاتورهای فشار شکن باعث مشکلاتی در تحلیل شرایط به وجود آمدن هیدارت می شود . به کارگیری روش های بهینه سازی تصادفی مثل الگوریتم ژنتیک (GA)می تواند به عنوان روشی مناسب برای انجام این محاسبات پیشنهاد شود . در این پژوهش برای محاسبه فوگاسیته اجزا در فازهای مایع و بخار از معادله حالت ولداراما-یتل-تجا(VPT) و برای محاسبه فوگاسیته اجزا در فاز هیدرات از مدل واندروالس – پلاتیو(VDW-P) استفاده شده است . در این پژوهش تحلیل پایداری هیدارت برای نمونه گازی مربوط به یک ایستگاه گازی انجام شده است و شرایط مناسب عملیاتی برای عدم تشکیل هیدرات گازی تعیین شده است .