سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لیلا حسنی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش زیست شناسی – گروه بیوفیزیک و بیوشیمی
بیژن رنجبر –
سامان حسین خانی –

چکیده:

آنزیم پراکسید تربچه ۱٫۱۱٫۱٫۷(HRP, Donor:hydrogen peroxide, oxidoreductase, E.C) نوعی پراکسیدار گیاهی می باشد که کاربرد های فراوانی در تشخیص پزشکی ، حسگر های زیستی، رفع آلودگی محیطی و فناوری زیستی دارد. افزایش مقاومت HRP در حلال های آلی کارایی آن را در حسگر های زیستی بهبود می بخشد. در این تحقیق تأثیر دستکاری شیمیایی توسط سیتراکونیک انیدرید به عنوان یک مادیفایر شیمیایی پایداری سینتیکی و ساختار HRP را در پروپانل افزایش می دهد. به گونه ای که فعالیت کاتالیتیکی و ساختار دوم و سوم در مورد آنزیم دستکاری شده بیش از آنزیم طبیعی حفظ می شود . به نظرما دستکاری شیمیایی گروه های اپسیلون اسید آمینه لیزین با مادیفایر ذکر شده باعث ورود گروه های آبدوست اضافی در سطح پروتئین می گردد. این اهرم های آبدوست منجر به کاهش سطح تماس دنباله های اسیدهای آمینه های غیر قطبی با آب گشته ومانع از واسرشتگی مجدد به شکل نادرست می گردند. همچنین گروهای حجیم متصل به لیزین فرصت جدیدی برای برقراری پیوندهای هیدروژنی ایجاد می کنند که این امر منجر به افزایش انرژی لازم برای قرار گرفتن گروههای آب گریز در معرض حلال آلی می گردد.