سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریا فتحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در این مقاله در صورتی که سیستم خطی ناوردای زمانی مورد بحث پایدار شونده و آشکار شونده باشد و به هیچ صورت قابل پایدار سازی به وسیله پس خورد خروجی ثابت نباشد و حالت های سیستم برای طراحی قانون کنترل کافی نباشند، یک سیستم ترکیبی پویا ساخته می شود که به مشتقات نیاز دارد و با یک پس خورد خروجی ثابت پایدار می شود. با استفاده از خصوصیات این سیستم و تحت فرضیاتی یک روش بازگشتی برای دستیابی به قانون پایدار کننده پس خورد خروجی پویا ارائه شده است.