سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسترن واثق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/دانشکده برق ، گروه کنترل
علی خاکی صدیق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/دانشکده برق ، گروه کنترل

چکیده:

در این مقاله ابتدا روش جایابی قطب پیوسته را که از روشهای جدید در برخورد با مسئله پایدار سازی سیستم های تاخیری است ، در سیستم های یک ورودی بررسی می کنیم . سپس این روش را در مورد پایدار سازی سیستم های چند ورودی و نیز با تاخیرهای متفاوت در کانال های مختلف ورودی تعمیم می دهیم . همچنین روش جدیدی در تحقیق فضای حالت سیستم های چند متغیره تاخیری . مطرح می کنیم . در انتها با ذکر چند مثال و نتایج شبیه سازی آنها موثر بودن روشهای ارائه شده را نشان می دهیم .