سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر اشکاران – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
اعظم ایرجی زاد – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران- دانشکده فیزی
محمد مهدی احدیان – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمد رضا هرمزی نژاد – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران – گروه شیمی، دا

چکیده:

در این کار تحقیقاتی نانوذرات کلوئیدی نقره به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط آب یون زدایی شده ساخته شدهاند و وابستگی اندازه نانوذرات به جریان قوس الکتریکی در جریانهای ۱۰، ۱۵ و ۲۰ آمپر بررسی شده است. طیف جذبی نمونه ها نشان دهنده قله پلاسمونی نانوذرات نقره در طول موج ۳۹۲nm است که بعد از گذشت ۳ هفته در محیط آب تشکیل رسوب میدهند. اثر پایدار کننده های مختلف بر پایداری نانوذرات تشکیل شده بررسی شد و دو پایدار کننده سیترات سدیم و ستیل تری متیل آمونیوم بروماید (CTAB) با غلظتهایμM10 و ۵۰μM به ترتیب به عنوان پایدار کننده های مناسب با غلظت های بهینه به دست آمده اند. پایداری نانوذرات نقره در حضور پایدار کننده سیترات سدیم CTAB به ترتیب به مدت ۶ و ۳ ماه مشاهده گردید در حالیکه در غیاب پایدار کننده ها پایداری این نانوذرات ۳ هفته بوده است.