سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مقداد پیرصاحب – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اشرف السادات مصباح – گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری – گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

پایش سفره های آلوده نتیجه تاثیر متقابل انسان و محیط زیست است. مهمترین آلاینده های تحت پالایش مواد محلول (فلزات و مواد آلی) و میکروارگانیسم ها و توکسین آنها می باشد. استراتژی برنامه پایش بستگی به خصوصیات منبع آلودگی، محتوای آلاینده ها، مرزهای طبیعی، اداری و سیاسی منطقه، وضعیت زمین شناسی منطقه و منابع مالی موجود دارد. پایش آلاینده های آب زیرزمینی بدلیل وجود انواع آلاینده های مختلف و منابع تولید کننده آنها، وجود انواع فازها و تاثیر عوامل گوناگون بر حرکت این آلاینده ها پیچیده می باشد. جهت انجام پایش قدم اولیه برنامه ریزی شبکه نمونه برداری می باشد. قدم بعدی برداشت نمونه ها و آزمایش آنها در محل یا آزمایشگاه است. این عمل به روشهای مستقیم، روشهای ژئوفیزیکی و استفاده از ردیابها امکان پذیر می باشد.امروزه برنامه پایش در سطح بین المللی، ملی و منطقه ای پیگیری شده و داده های حاصله را به مدلهای ریاضی- فیزیک تبدیل نمودهتا مورد استفاده جهانی قرار گیرد.