سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر رضایی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
ایاذ اعظمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
جعفر حسین زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

چکیده:

طرح پخش سیلاب بر روی مخروط افکنه های نفوذپذیر دشت موسیان در استان ایلام با وسعت ۵۰۰۰ هکتار در سال ۷۵ آغاز و بعنوان گزینه ای مناسب جهت مقابله با خسارت سیل، تغذیهآبهای زیر زمینی انتخاب گردیده است.
ارزیابی اقتصادی و اجتماعی این طرح با استفاده از آمار و اطلاعات موجود، مشاهدات و عملیات میدانی، نظر سنجی و مصاحبه بامردم که از قبیل طراحی شده انجام گرفته است اهمنتایج آن به شرح زیر است بر اساس ارزیابی اقتصادی طرح بین سالهای ۸۱-۱۳۷۵، نسبت فایده به هزینه برابر ۱/۵۸ بوده و با افزایش عمر طرح این نسبت افزایش می یابد. از دیگر نتایج مهم می توان به تثبیت و افزایش جمعیت و جلوگیری از مهاجرت روستائیان، توسعه کشاورزی آبی وازدیاد کشت محصولات تجاری، تغییرو تبدیل شیوه زندگی مبتنی بر دامداری و رمه گردانی به کشاورزان و دامداران، تغییر چشم انداز طبیعی منطقه، افزایش تعداد چاههای عمیق و افزایش استحصال از آبهای زیر زمینی، تسطیح ویکپارچه سازی اراضی کشاورزی، افزایش مشارکت پذیری و حس مسئولیت در روستائیان نسبت به اجرای طرح های مشابه، افزایش تولید در هکتار عرصه های مرتعی … اشاره نمود.